Regulamin Promocji świątecznej

Regulamin promocji „ŚWIĘTA 2za1”

w sklepie internetowym www.weargepetto.pl

§ 1. Postanowienia ogólne.

Organizatorem promocji pod nazwą „ŚWIĘTA 2za1” jest Gepetto sp.z.o.o. ul. Leszczyńskiego nr 4/25, 50-078 Wrocław NIP 8982251882 KRS 0000796649 REGON 38396519500000 (dalej jako: Organizator). Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego oraz www.weargepetto.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.. 

§ 2. Zasady promocji.

Czas trwania Promocji: od 09.12.2020 od godz. 20:00, do 26.12.2020 do godz. 23:59, lub do wyczerpania produktów objętych Promocją, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. Skorzystać z promocji można na stronie internetowej: www.weargepetto.pl 

3. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu min. dowolnych dwóch produktów Organizatora objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym otrzyma w ramach Promocji progresywnej rabat 50% na całe zamówienie

4. Promocją objęte są wybrane produkty dostępne na stronie internetowej w zakładce „ŚWIĘTA 2za1” 

5. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do 50% zniżki przy zamówieniu min. 2 produktów, za pośrednictwem sklepu internetowego www.weargepetto.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka dwóch wybranych produktów Organizatora dostępnych w sklepie internetowym www.weargepetto.pl Ważne – aby Klient mógł skorzystać z Promocji, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.weargepetto.pl. Cena zostanie automatycznie obniżona. 

6. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden Klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 3. – 5. Regulaminu.

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. 

§ 3. Postanowienia końcowe.

Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.weargepetto.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizator. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu Promocji. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.weargepetto.pl W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.weargepetto.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów