Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WEARGEPETTO.PL

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania oraz składania reklamacji w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem elektronicznym www.weargepetto.pl

2. Przed dokonaniem Rejestracji lub złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926),

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176),

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Postanowienia Ogólne

1.Sklep internetowy działający pod adresem www.weargepetto.pl prowadzony jest przez firmę TOPOROWICZ 87 MATEUSZ TOPOROWICZ, ul. Karmelkowa 66, 52-319 Wrocław, NIP 8992627159, REGON 020981175.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż przedmiotów za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym a firmą TOPOROWICZ 87 MATEUSZ TOPOROWICZ, zwaną dalej Sprzedającym.

3. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert.

4. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna. Kupującym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie; Konsument– osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową).

Oferowane przedmioty

1.Sprzedający oświadcza, iż wszystkie przedmioty oferowane w sklepie internetowym są wytwarzane przez Sprzedającego oraz są wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia w jak najbardziej dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolor przedmiotów. Sprzedający prezentuje na stronie internetowej zdjęcia oferowanych przedmiotów, których odcienie i kształty mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu.

3. Oferowane przedmioty są wykonywane ręcznie, co nie daje możliwości zapewnienia pełnej powtarzalności przedstawianej oferty. Różnice te mogą dotyczyć w niewielkim stopniu, np. koloru, kształtu przedmiotu.

4. Sprzedający zastrzega, iż produkty oferowane w zakładce "OUTLET" pochodzą z końcówek kolekcji i mogą nosić, nie wpływające na jakość użytkowania, skazy i niewielkie wady.

5. W podstawowej cenie okularów korekcyjnych zawiera się oprawa widoczna w galerii produktu oraz soczewki jednoogniskowe typu standard z indeksem 1.5 wykonywane na specjalne życzenie klienta. Cena nie uwzględnia dodatkowych filtrów na życzenie oraz usługi pocieniania soczewek, które są dodatkowo płatne w zależności od wady wzroku klienta. Pełną wycenę usługi soczewek na zamówienie można otrzymać kontaktując się na elektroniczne pod adres kontakt.gepetto@gmail.com. Sprzedający ma prawo do anulowania  zamówienia w przypadku błędu Klienta co do poprawności przekazanych danych osobowych lub technicznych względem wykonania soczewek na specjalne zlecenie.

Ceny przedmiotów

1.Ceny przedmiotów oferowanych w sprzedaży zamieszczone są przy każdym przedmiocie.

2. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT, nie zawierają kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym przedmiocie w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia jest wiążąca w ramach zawartej umowy.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany ceny nie dotyczą zamówień złożonych przed dokonaniem przez Sklep danej zmiany.

4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

Składanie i realizacja zamówień

1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego przedmiotu bądź przedmiotów.

2. W interesie Kupującego leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w wypadku, gdy podane dane przez Kupującego uniemożliwiają realizację zamówienia (np.: niepełny adres dostawy, e-mail, imię i nazwisko Kupującego).

4. Każde złożone przez Klienta zamówienie Sklep potwierdza e-mailem z informacją o jego przyjęciu.

5. Zamówienia można składać 24godziny na dobę.

6. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Kupującego.

7. Czas realizacji zamówienia na karcie produktu, indywidualnie dla każdego produktu, podany jest w zawsze dniach roboczych i stanowi średni czas realizacji uprzednich zamówień dla tego produktu.

Formy płatności

 1. Za zamówione przedmioty Kupujący może zapłacić wybierając: przelew bankowy na wskazany rachunek bankowy Sprzedającego, przelew elektroniczny online - TPAY Transferuj, PAYU; poprzez usługę PayPal/Credit Card, PayU oraz karta płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Istnieje również możliwość płatności pobraniowej uiszczanej przy kurierze (nie dotyczy produktów w przedsprzedaży oraz przygotowywanych na specjalne życzenie klienta).

2. Sprzedający dołącza do przedmiotu rachunek.

Czas realizacji zamówienia i dostawa

 1. Zamówienie jest wysyłane w przeciągu podanych na karcie produktu dni roboczych od daty zaksięgowania należności na koncie lub w przypadku płatności kartą płatniczą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji, chyba że na karcie produktu podano inaczej.

2. Na wpłatę Sprzedający czeka 3 dni robocze, po tym terminie zamówienie zostaje anulowane.

3. Dostawa realizowana jest na terenie Polski w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób, na adres wskazany przez Kupującego.

4 .Czas dostawy do 7 dni roboczych.

5. Koszty transportu ponosi Kupujący.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zamówionych przedmiotów, wynikające z okoliczności leżących po stronie Kupującego, jak np. błędnie podany adres wysyłki.


Domowa przymierzalnia - Próbna Piątka


1.W celu skorzystania z usługi wypożyczenia towaru testowego, zwanej dalej "Domowa Przymierzalnia" oraz "Próbna Piątka", Klient powinien wybrać do od 3 do 5 oprawek (słownie: od trzech do pięciu), które chce wypożyczyć, klikając przycisk „Przymierz w domu” przy wybranych modelach dostępnych na dedykowanej podstronie sklepu, a następnie przejść do koszyka. Produkty te rozumiane są jako towary oddawane na wypożyczenie.

        2. Do skorzystania z Domowej Przymierzalni niezbędne jest opłacenie przelewem internetowym równowartości za usługę kurierską w celu umożliwienia Sprzedawcy weryfikacji podanych przez Klienta danych osobowych. Na ich podstawie Sprzedający ma prawo do roszczeń wynikających z uszkodzenia mienia oddanego na wypożyczenie. 

        3. Opłata za przesyłkę, będącą sumą opłat za transport towarów na wypożyczeniu od Sprzedającego do Kupującego oraz za transport zwrotny od Klienta do Sprzedającego, nie stanowi dochodu Sprzedającego i nie podlega zwrotowi, niezależnie od decyzji Klienta podjętej w ramach oferowanej usługi.

         4. Zamówione oprawki dostarczane są na koszt Klienta firmą kurierską w ochronnej folii i podwójnym opakowaniu tekturowym. Na podstawie numeru listu przewozowego znajdującego się na etykiecie przewoźnika Klient musi dokonać zwrotu oprawek w stanie nienaruszonym w terminie 5 dni (słownie: pięciu dni) od daty doręczenia tejże przesyłki z oprawkami.

        5. W oprawkach udostępnianych w ramach usługi wypożyczenia, zamontowane są plastikowe szkła demonstracyjne.

        6. W celu dokonania zwrotu oprawek Klient powinien przejść na stronę przewoźnika (DPD/Zwroty) i podać dane umożliwiające odbiór paczki z oprawkami przez przedstawiciela przewoźnika lub dostarczyć paczkę z oprawkami do punktu obsługi klienta przewoźnika.

        7. Zwracane oprawki należy umieścić w oryginalnym pudełku tekturowym i należycie zabezpieczyć. Na przesyłkę należy nakleić list przewozowy.

        8. Klient powinien zwrócić wszystkie wypożyczone oprawki w celu uniknięcia pobrania należności za przetrzymanie mienia Sprzedającego. Jeżeli Klient zdecyduje się na zakup okularów z wybraną oprawką, może dokonać ich zamówienia za pośrednictwem Sklepu Sprzedającego w sposób określony poniżej w punkcie 9.

        9. W celu finalizacji zakupu wybranej oprawki wraz z wybranymi szkłami montowanymi na życzenie Klient powinien wypełnić elektroniczny formularz, do którego otrzymuje dostęp wraz z opłaceniem zamówienia oraz przejść do witryny Sprzedającego i dokonać opłaty za zamówienie specjalnie przygotowanego produktu, do którego dostęp Klient otrzymuje wraz otrzymaniem przesyłki z oprawkami. 

        10. Klient ponosi odpowiedzialność za zgubienie lub zniszczenie wypożyczonych oprawek.

        11. W przypadku nieodesłania do Sprzedawcy oprawek, Klient wyraża zgodę na obciążenie go opłatą w pełnej wysokości za wszystkie niezwrócone oprawki, tj. 353 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy złote) za sztukę. 

        12. W przypadku odesłania do Sprzedawcy oprawek uszkodzonych lub zniszczonych w widoczny sposób Klient wyraża zgodę na obciążenie go opłatą w wysokości stwierdzonych uszkodzeń, jednak nie mniejszą niż połowa wartości detalicznej oprawek.

        Usługa "Testuj LCD Blocker"

        1.W celu skorzystania z usługi "Testuj LCD Blocker"  klient powinien wybrać conajmiej jedną parę okularów dostępnych w kategorii "LCD TESTUJ", klikając przycisk „Zamawiam” przy wybranych modelach dostępnych na dedykowanej podstronie sklepu, a następnie przejść do koszyka.

         2. Do skorzystania z usługi "Testuj LCD Blocker" niezbędne jest podanie danych karty płatniczej kredytowej w celu umożliwienia Sprzedawcy weryfikacji podanych przez Klienta danych osobowych. By weryfikacja danych Klienta była pozytywna, konieczne jest podanie danych embosowanej karty płatniczej kredytowej obsługującej transakcje MOTO. Nie należy podawać danych kart debetowych w celu uniknięcia natychmiastowego poboru środków z powiązanym rachunkiem płatniczym.

         3. Po przekazaniu prawidłowych danych karty płatniczej na rachunku Klienta następuje preautoryzacja wartości detalicznej produktu, w wielokrotności uzależnionej od liczby wybranych okularów, w celu zabezpieczenia mienia Sprzedającego. Weryfikacja karty płatniczej odbywa się poprzez zewnętrzny system gwarantujący bezpieczeństwo danych i transakcji. 

         4. Zamówione oprawki dostarczane są na koszt Sprzedawcy firmą kurierską w ochronnej folii i podwójnym opakowaniu tekturowym. Na podstawie numeru listu przewozowego znajdującego się na etykiecie przewoźnika klient musi dokonać zwrotu oprawek w stanie nienaruszonym w terminie pięciu dni od daty doręczenia tejże przesyłki z oprawkami.

         5.1 W przypadku decyzji o pozostawieniu do użytku wybranych okularów Klient zobowiązany jest do przekazania informacji drogą elektroniczną na adres test.gepetto@gmail.com, podając numer zamówienia. Sprzedający pobierze należność za okulary równą wartości preautoryzacji jako sposób płatności za produkt. Potwierdzenie dokonania zakupu (paragon/faktura) Sprzedający prześle w ciągu dwóch dni roboczych na adres elektroniczny Kupującego. 

         5.2 W przypadku decyzji o zwrocie testowanych okularów do Sprzedającego, Klient zobowiązany jest do przekazania informacji o zwrocie przesyłki drogą elektroniczną na adres test.gepetto@gmail.com, podając numer zamówienia. Po zwrocie oprawek Sprzedawcy przez Klienta następuje anulowanie preautoryzacji z rachunku Klienta.

         5.3 W okularach udostępnianych w ramach usługi  "Testuj LCD Blocker"  zamontowane są standardowe soczewki-zerówki z antyrefleksem i filtrem światła niebieskiego, przeznaczone do użytkowania przez osoby bez wady wzroku w miejscach zacienionych przy pracy przed ekranami monitorów i innych urządzeń elektronicznych.

         6. W celu dokonania zwrotu oprawek Klient powinien przejść na stronę przewoźnika i podać dane umożliwiające odbiór paczki z oprawkami przez przedstawiciela przewoźnika lub dostarczyć paczkę z oprawkami do punktu obsługi klienta przewoźnika.

         7. Zwracane oprawki należy umieścić w oryginalnym pudełku tekturowym i należycie zabezpieczyć. Na przesyłkę należy nakleić list przewozowy.

         8. Klient powinien zwrócić wszystkie wypożyczone okulary w celu uniknięcia pobrania należności za przetrzymanie mienia Sprzedającego.

         9. W przypadku braku informacji ze strony Klienta dotyczącej decyzji o pozostawieniu lub odesłaniu okularów wypożyczonych w ramach usługi "Testuj LCD Blocker" Sprzedający ma prawo pobrać należność za zamówione okulary w ciągu siedmiu dni od daty preautoryzacji środków na rachunku bankowym powiązanym z podaną kartą płatniczą kredytową. 

         9.1. W przypadku braku otrzymania przesyłki zwrotnej od Klienta zawierających okulary w ramach usługi "Testuj LCD Blocker" Sprzedający ma prawo pobrać należność za zamówione okulary w ciągu siedmiu dni od daty preautoryzacji środków na rachunku bankowym powiązanym z podaną kartą płatniczą kredytową. 

         10. Klient ponosi odpowiedzialność za zgubienie lub zniszczenie wypożyczonych produtów.

         11. W przypadku nieodesłania do Sprzedawcy produktów, Klient wyraża zgodę na obciążenie go opłatą w pełnej wysokości za wszystkie niezwrócone okulary w wysokości kwoty preautoryzacji widniejącej na jego rachunku bankowym powiązanym z podaną kartą płatniczą.

         12. W przypadku odesłania do Sprzedawcy produktów uszkodzonych lub zniszczonych Klient wyraża zgodę na obciążenie go opłatą w wysokości stwierdzonych uszkodzeń, jednak nie mniejszą niż połowa wyskości kwoty preautoryzacji widniejącej na jego rachunku bankowym powiązanym z podaną kartą płatniczą.

         Zwroty

         1.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu, na swój koszt, zakupionego towaru w ciągu 14 dni roboczych od dnia jego otrzymania bez podania przyczyny.

         2. Warunkiem akceptacji zwrotu jest przesłanie przedmiotu nienaruszonego, bez oznak użytkowania na adres Sprzedającego z dowodem zakupu. Zwracany towar należy wysłać na poniższy adres: TOPOROWICZ 87 MATEUSZ TOPOROWICZ, Plac Powstańców Śląskich 1, pokój 201, 53-329 Wrocław

         3.Do odsyłanego produktu należy dołączyć oświadczenie odstąpienia od umowy. Wzór oświadczenia, z którego można skorzystać znajduje się na stronie sklepu w zakładce "Zwroty/Reklamacje"/

         4.Pieniądze za przedmiot zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych, liczonych od dnia odebrania przedmiotu przez Sprzedającego, przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

         5. Koszty przesyłki przedmiotu między stronami nie podlegają zwrotowi.

         6. Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 maja 2104 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta (np. oprawek z montażem soczewek dostosowanych do wady wzorku) lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. produkt na którym wykonano indywidualny grawer lub wprowadzono inne zmiany względem oryginalnego produktu).

         7. Towary z zamówień złożonych w okresach promocyjnych (m.in. Black Weekend, Cyber Week) podlegają zwrotowi tylko wraz z wymienionym na dowodzie sprzedaży dodatkowym produktem dodawanym przez Sprzedającego bezpłatnie, oznaczonego jako "PAKIET MARKETINGOWY BF". Zwrot pieniędzy za zakup w tym okresie możliwy jest jedynie po przesłaniu do Sprzedającego wszystkich artykułów wymienionych na dowodzie sprzedaży, niezależnie od ich wartości detalicznej.


         Reklamacje

         1. W przypadku niezgodności towaru z zawartą pomiędzy klientem a sklepem weargepetto.pl umową, należy zgłosić reklamację produktu drogą elektroniczną, korzystając z formularza kontaktowego lub pisząc na adres kontakt.gepetto@gmail.com. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji są zdjęcia ukazujące wadę towaru ! Reklamacja powinna również zawierać: numer zamówienia, imię i nazwisko, dokładny opis wady,dowód zakupu.

         2.W przypadku uwzględnienia reklamacji przedmiot uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pozbawiony wad. Zwrot przedmiotu następuje na koszt Sprzedającego. W sytuacji, gdy naprawa bądź wymiana przedmiotu na nowy lub inny o tej samej wartości nie będzie możliwa Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot przedmiotu następuje na koszt Sprzedającego.

         3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy, nie przyjmując jednocześnie przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

         4.Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od dnia złożenia reklamacji.

         Odstąpienie od umowy

         1.Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn.

          2.Termin przysługujący na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia wejścia w posiadanie towaru przez Kupującego.

          Ochrona danych osobowych

          1. Sprzedający przetwarza dane użytkowników, przestrzegając przy tym wszystkich przepisów w zakresie ochrony danych. Od 25 maja 2018 roku w sferze ochrony danych osobowych w całej Europie obowiązują jednolite wytyczne ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Dane użytkowników przetwarzane są przede wszystkim w celach realizacji i zarządzania zakupami, obsługiwaniem zakupów oraz personalizacji, rozwoju i bezpieczeństwa naszych usług.

          Kupujący ma prawo do dostąpienia, poprawy lub usunięcia swoich danych osobowych.

          Prawa autorskie

          1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów sklepu internetowego www.weargepetto.pl , wyglądu sklepu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Sprzedającemu.

          2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Sprzedającego, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedającego, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich.

          Postanowienia końcowe

          1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu internetowego www.weargepetto.pl .W celu uniknięcia wątpliwości, zmiany w Regulaminie nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian.

          2.Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.

          3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).

          4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

          Koszyk

          Twój koszyk jest pusty.

          Dokonaj swoich pierwszych zakupów