Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

PORTALU WEARGEPETTO.PL


Chcielibyśmy poinformować Cię, że w trakcie korzystania z naszych usług na stronie www.weargepetto.pl (tj. gdy zapisujesz się do naszego newslettera albo gdy robisz zakupy) zbieramy i przetwarzamy Twoja dane osobowe. W związku z tym informujemy Cię o Twoich prawach dot. danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych i jak można się z nami skontaktować?

Nasze dane kontaktowe to: Gepetto Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4, 50-078 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000796649, NIP 8982251882 W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych można się z nami skontaktować poprzez e-mail kontakt@gepetto.shop

Jakie dane przetwarzamy?

Rodzaj Twoich danych osobowych jakie przetwarzamy zależy od tego, z jakich usług korzystasz.

Jeżeli kupujesz produkty marki GEPETTO przetwarzamy Twoje:

Imię i nazwisko

Dane adresowe

Adres email

 Numer telefonu

 Informacje dotyczące płatności

• Informacje o stanie zdrowia

Jeżeli zakładasz konto użytkownika na stronie www.weargepetto.pl przetwarzamy Twoje:

 Imię i nazwisko

 Adres email


Jeżeli zapisujesz się do naszego newslettera przetwarzamy wyłącznie Twój adres email.

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest przede wszystkim Twoja zgoda,

którą możesz zawsze odwołać, jak również niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy o

świadczenie usługi newsletter, a także nasz uzasadniony interes, polegający na promowaniu naszych

towarów i usług.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją

niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie

przepisów prawa, podmiotom z grupy kapitałowej administratora, a także na rzecz podmiotów, z

którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług

na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem,

agencją reklamową).

Jeżeli Twoje dane będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, będzie

się to odbywało z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa danych wymaganych

przepisami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane będą przechowywane do momentu rezygnacji z usługi newslettera albo do momentu

rozwiązania umowy lub złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Okres

przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia

roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych

roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami albo jeżeli wymagają tego przepisy prawa.

Jakie prawa Ci przysługują?

Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Ci

ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celach marketingowych, w

tym profilowania.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną

danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy

dotyczące danych osobowych.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów