Regulamin Promocji


Regulamin promocji „BLACK WEEKEND”

w sklepie internetowym www.weargepetto.pl § I. Postanowienia ogólne

Organizatorem promocji pod nazwą „BLACK WEEKEND” jest Gepetto sp.z.o.o. ul. Leszczyńskiego nr 4/25, 50-078 Wrocław NIP 8982251882 KRS 0000796649 REGON 38396519500000 (dalej jako: Organizator). Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego oraz www.weargepetto.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora..

§ II. Zasady promocji 

1.Czas trwania Promocji: od 26.11.2020 od godz. 00:00, do 30.11.2020 do godz. 23:59 , lub do wyczerpania produktów objętych Promocją, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. Skorzystać z promocji można na stronie internetowej: www.weargepetto.pl 

2. W ramach Promocji, każdy Klient, w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, może dokonać zakupu produktów objętych promocją z rabatem 20% lub 50% w zależności od wybranego produktu. 

3. Promocją objęte są wybrane produkty dostępne na stronie internetowej w zakładce „BLACK WEEKEND” 

4. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do 20% lub 50% zniżki na każdy produkt przy zamówieniu objętych promocją produktów, za pośrednictwem sklepu internetowego www.weargepetto.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka objętych promocją produktów Organizatora dostępnych w sklepie internetowym www.weargepetto.pl w dedykowanej zakładce „BLACK WEEKEND” Ważne – aby Klient mógł skorzystać z Promocji, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.weargepetto.pl. Cena zostanie automatycznie obniżona. 

5. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden Klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 3. – 5. Regulaminu.

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 § III. Postanowienia końcowe

Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.weargepetto.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizator. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu Promocji. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.weargepetto.pl W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.weargepetto.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów