Black Week | do -70% na wszystkie okulary
Regulaminy promocji

Regulaminy Promocji

Poniżej znajdziesz regulaminy poszczególnych promocji, od najnowszego do najstarszego:

 

Regulamin promocji „2 ZA 1 WSZYSTKIE OKULARY" OD 25.09.2023

w sklepie internetowym www.weargepetto.pl
§ 1. Postanowienia ogólne
Organizatorem promocji pod nazwą „2 ZA 1 WSZYSTKIE OKULARY” jest Gepetto sp.z.o.o. ul. Leszczyńskiego nr 4/25, 50- 078 Wrocław NIP 8982251882 KRS 0000796649 REGON 38396519500000 (dalej jako: Organizator).

Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego oraz www.weargepetto.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

 

Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora..

§ 2. Zasady promocji
Czas trwania Promocji: od 25.09.2022 od godz. 21:00, do wyczerpania produktów objętych Promocją

 

Skorzystać z promocji można na stronie internetowej: www.weargepetto.pl

 1. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 Regulaminu, dokona zakupu dowolnych dwóch produktów („Zestaw”) na jednym paragonie lub na jednej fakturze VAT, otrzyma najtańszy produkt za 1 grosz
 2. Promocją objęte są produkty dostępne na stronie internetowej w kategoriach: "przeciwsłoneczne", "korekcyjne", "do komputera" oraz "zerówki"
 3.  Promocja ta nie łączy się z innymi przecenami, zniżkami, rabatami ani promocjami. Nie można wykorzystać kodów rabatowych dla tej promocji.
 4.  W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do rabatu przy zamówieniu min. 2 produktów, za pośrednictwem sklepu internetowego www.weargepetto.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka dwóch wybranych produktów Organizatora dostępnych w sklepie internetowym www.weargepetto.pl Ważne – aby Klient mógł skorzystać z Promocji, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.weargepetto.pl. Rabat zostanie naliczony automatycznie.
 5. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden Klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 Regulaminu.
  5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.weargepetto.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizator. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu Promocji. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.weargepetto.pl W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.weargepetto.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Do postanowień o reklamacji:

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, wadliwy produkt z Zestawu zostanie wedle wyboru klienta niezwłocznie wymieniony na pozbawiony wad lub naprawiony. Jeśli nie będzie to możliwe, klient ma prawo złożyć oświadczenie woli o obniżeniu ceny albo odstąpić od umowy.

W przypadku częściowego odstąpienia od umowy (dotyczącego jednej pary okularów z Zestawu) na skutek uznanej reklamacji, klientowi przysługuje zwrot ceny produktu w wysokości ceny produktu po uwzględnieniu rabatu obliczonego zgodnie z następującą zasadą:

Rabat zostanie rozłożony na wszystkie produkty w Zestawie, w ten sposób, że cena każdego produktu w Zestawie zostanie pomniejszona o wartość ceny najtańszego produktu, proporcjonalnie do cen poszczególnych produktów wchodzących w skład Zestawu.

Przykład: w skład zestawu wchodzą okulary I za 410 zł i okulary II 252 zł. Wysokość rabatu: 251,99 zł.
Cena produktów po uwzględnieniu rabatu wynosi 284,01 zł za okulary I oraz 126,01 zł za okulary II.


 

Regulamin promocji „2 ZA 1 BLACK WEEK SALE" OD 22.11.2022

w sklepie internetowym www.weargepetto.pl
§ 1. Postanowienia ogólne
Organizatorem promocji pod nazwą „2 ZA 1 BLACK WEEK SALE” jest Gepetto sp.z.o.o. ul. Leszczyńskiego nr 4/25, 50- 078 Wrocław NIP 8982251882 KRS 0000796649 REGON 38396519500000 (dalej jako: Organizator).

Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego oraz www.weargepetto.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

 

Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora..

§ 2. Zasady promocji
Czas trwania Promocji: od 22.11.2022 od godz. 16:00, do wyczerpania produktów objętych Promocją

 

Skorzystać z promocji można na stronie internetowej: www.weargepetto.pl

 1. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 Regulaminu, dokona zakupu dowolnych dwóch produktów („Zestaw”) na jednym paragonie lub na jednej fakturze VAT, otrzyma najtańszy produkt gratis.
 2. Promocją objęte są wszystkie produkty dostępne na stronie internetowej 
 3.  Promocja ta nie łączy się z innymi przecenami, zniżkami, rabatami ani promocjami. Nie można wykorzystać kodów rabatowych dla tej promocji.
 4.  W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do rabatu przy zamówieniu min. 2 produktów, za pośrednictwem sklepu internetowego www.weargepetto.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka dwóch wybranych produktów Organizatora dostępnych w sklepie internetowym www.weargepetto.pl Ważne – aby Klient mógł skorzystać z Promocji, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.weargepetto.pl. Rabat zostanie naliczony automatycznie.
 5. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden Klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 Regulaminu.
  5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.weargepetto.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizator. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu Promocji. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.weargepetto.pl W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.weargepetto.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Do postanowień o reklamacji:

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, wadliwy produkt z Zestawu zostanie wedle wyboru klienta niezwłocznie wymieniony na pozbawiony wad lub naprawiony. Jeśli nie będzie to możliwe, klient ma prawo złożyć oświadczenie woli o obniżeniu ceny albo odstąpić od umowy.

W przypadku częściowego odstąpienia od umowy (dotyczącego jednej pary okularów z Zestawu) na skutek uznanej reklamacji, klientowi przysługuje zwrot ceny produktu w wysokości ceny produktu po uwzględnieniu rabatu obliczonego zgodnie z następującą zasadą:

Rabat zostanie rozłożony na wszystkie produkty w Zestawie, w ten sposób, że cena każdego produktu w Zestawie zostanie pomniejszona o wartość ceny najtańszego produktu, proporcjonalnie do cen poszczególnych produktów wchodzących w skład Zestawu.

Przykład: w skład zestawu wchodzą okulary I za 410 zł i okulary II 252 zł. Wysokość rabatu: 252 zł. Cena produktów po uwzględnieniu rabatu wynosi 284 zł za okulary I oraz 126 zł za okulary II.


 

 

Regulamin promocji „2 w cenie 1” od 09.09.2022

w sklepie internetowym www.weargepetto.pl
§ 1. Postanowienia ogólne
Organizatorem promocji pod nazwą „2 w cenie 1” jest Gepetto sp.z.o.o. ul. Leszczyńskiego nr 4/25, 50- 078 Wrocław NIP 8982251882 KRS 0000796649 REGON 38396519500000 (dalej jako: Organizator).

Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego oraz www.weargepetto.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

 

Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora..

§ 2. Zasady promocji
Czas trwania Promocji: od 09.09.2022 od godz. 09:00, do wyczerpania produktów objętych Promocją

 

Skorzystać z promocji można na stronie internetowej: www.weargepetto.pl

 1. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 Regulaminu, dokona zakupu dowolnych dwóch produktów („Zestaw”) na jednym paragonie lub na jednej fakturze VAT, otrzyma rabat w wysokości ceny brutto tańszego produktu w zestawie minus 1 grosz.

 

 1. Promocją objęte są wszystkie produkty dostępne na stronie internetowej oznaczone znaczkiem „2 w cenie 1”
 2.  Promocja ta nie łączy się z innymi przecenami, zniżkami, rabatami ani promocjami. Nie można wykorzystać kodów rabatowych dla tej promocji.
 3.  W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do rabatu przy zamówieniu min. 2 produktów, za pośrednictwem sklepu internetowego www.weargepetto.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka dwóch wybranych produktów Organizatora dostępnych w sklepie internetowym www.weargepetto.pl Ważne – aby Klient mógł skorzystać z Promocji, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.weargepetto.pl. Rabat zostanie naliczony automatycznie.
 4. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden Klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 Regulaminu.
  5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.weargepetto.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizator. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu Promocji. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.weargepetto.pl W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.weargepetto.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Do postanowień o reklamacji:

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, wadliwy produkt z Zestawu zostanie wedle wyboru klienta niezwłocznie wymieniony na pozbawiony wad lub naprawiony. Jeśli nie będzie to możliwe, klient ma prawo złożyć oświadczenie woli o obniżeniu ceny albo odstąpić od umowy.

W przypadku częściowego odstąpienia od umowy (dotyczącego jednej pary okularów z Zestawu) na skutek uznanej reklamacji, klientowi przysługuje zwrot ceny produktu w wysokości ceny produktu po uwzględnieniu rabatu obliczonego zgodnie z następującą zasadą:

Rabat zostanie rozłożony na wszystkie produkty w Zestawie, w ten sposób, że cena każdego produktu w Zestawie zostanie pomniejszona o wartość ceny najtańszego produktu, proporcjonalnie do cen poszczególnych produktów wchodzących w skład Zestawu.

Przykład: w skład zestawu wchodzą okulary I za 410 zł i okulary II 252 zł. Wysokość rabatu: 251,99 zł. Cena produktów po uwzględnieniu rabatu wynosi 284 zł za okulary I oraz 126 zł za okulary II.


Regulamin promocji „2 za 1” od 27.07

w sklepie internetowym www.weargepetto.pl
§ 1. Postanowienia ogólne
Organizatorem promocji pod nazwą „1+1” jest Gepetto sp.z.o.o. ul. Leszczyńskiego nr 4/25, 50- 078 Wrocław NIP 8982251882 KRS 0000796649 REGON 38396519500000 (dalej jako: Organizator).

Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego oraz www.weargepetto.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

 

Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora..

§ 2. Zasady promocji
Czas trwania Promocji: od 27.07.2022 od godz. 17:30, do 03.08.2022 r. do godz 23:59 lub do wyczerpania produktów objętych Promocją, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Skorzystać z promocji można na stronie internetowej: www.weargepetto.pl

 1. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 Regulaminu, dokona zakupu dowolnych dwóch produktów („Zestaw”) na jednym paragonie lub na jednej fakturze VAT, otrzyma rabat w wysokości ceny brutto tańszego produktu w zestawie minus 1 grosz.

 

 1. Promocją objęte są wszystkie produkty dostępne na stronie internetowej
 2.  Promocja ta nie łączy się z innymi przecenami, zniżkami, rabatami ani promocjami. Nie można wykorzystać kodów rabatowych dla tej promocji.
 3.  W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do rabatu przy zamówieniu min. 2 produktów, za pośrednictwem sklepu internetowego www.weargepetto.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka dwóch wybranych produktów Organizatora dostępnych w sklepie internetowym www.weargepetto.pl Ważne – aby Klient mógł skorzystać z Promocji, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.weargepetto.pl. Rabat zostanie naliczony automatycznie.
 4. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden Klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 Regulaminu.
  5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.weargepetto.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizator. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu Promocji. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.weargepetto.pl W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.weargepetto.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Do postanowień o reklamacji:

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, wadliwy produkt z Zestawu zostanie wedle wyboru klienta niezwłocznie wymieniony na pozbawiony wad lub naprawiony. Jeśli nie będzie to możliwe, klient ma prawo złożyć oświadczenie woli o obniżeniu ceny albo odstąpić od umowy.

W przypadku częściowego odstąpienia od umowy (dotyczącego jednej pary okularów z Zestawu) na skutek uznanej reklamacji, klientowi przysługuje zwrot ceny produktu w wysokości ceny produktu po uwzględnieniu rabatu obliczonego zgodnie z następującą zasadą:

Rabat zostanie rozłożony na wszystkie produkty w Zestawie, w ten sposób, że cena każdego produktu w Zestawie zostanie pomniejszona o wartość ceny najtańszego produktu, proporcjonalnie do cen poszczególnych produktów wchodzących w skład Zestawu.

Przykład: w skład zestawu wchodzą okulary I za 410 zł i okulary II 252 zł. Wysokość rabatu: 251,99 zł. Cena produktów po uwzględnieniu rabatu wynosi 284 zł za okulary I oraz 126 zł za okulary II.


Regulamin promocji „LATO BEZ PARY? -50% NA DRUGIE OKULARY” od 07.07.2022r 

w sklepie internetowym www.weargepetto.pl
§ 1. Postanowienia ogólne
Organizatorem promocji pod nazwą „LATO BEZ PARY? -50% NA DRUGIE OKULARY” jest Gepetto sp.z.o.o. ul. Leszczyńskiego nr 4/25, 50- 078 Wrocław NIP 8982251882 KRS 0000796649 REGON 38396519500000 (dalej jako: Organizator).

Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego oraz www.weargepetto.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

 

Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora..

§ 2. Zasady promocji
Czas trwania Promocji: od 07.07.2022 od godz. 14:30, do odwołania lub wyczerpania zapasów zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Skorzystać z promocji można na stronie internetowej: www.weargepetto.pl

 1. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 Regulaminu, dokona zakupu dowolnych dwóch produktów („Zestaw”) na jednym paragonie lub na jednej fakturze VAT, otrzyma rabat w wysokości -50% na tańszy produkt

 

 1. Promocją objęte są wszystkie produkty dostępne na stronie internetowej
 2.  Promocja ta nie łączy się z innymi przecenami, zniżkami, rabatami ani promocjami. Nie można wykorzystać kodów rabatowych dla tej promocji.
 3.  W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do rabatu przy zamówieniu min. 2 produktów, za pośrednictwem sklepu internetowego www.weargepetto.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka dwóch wybranych produktów Organizatora dostępnych w sklepie internetowym www.weargepetto.pl Ważne – aby Klient mógł skorzystać z Promocji, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.weargepetto.pl. Rabat zostanie naliczony automatycznie.
 4. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden Klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 Regulaminu.
  5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.weargepetto.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizator. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu Promocji. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.weargepetto.pl W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.weargepetto.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Do postanowień o reklamacji:

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, wadliwy produkt z Zestawu zostanie wedle wyboru klienta niezwłocznie wymieniony na pozbawiony wad lub naprawiony. Jeśli nie będzie to możliwe, klient ma prawo złożyć oświadczenie woli o obniżeniu ceny albo odstąpić od umowy.

W przypadku częściowego odstąpienia od umowy (dotyczącego jednej pary okularów z Zestawu) na skutek uznanej reklamacji, klientowi przysługuje zwrot ceny produktu w wysokości ceny produktu po uwzględnieniu rabatu obliczonego zgodnie z następującą zasadą:

Rabat zostanie rozłożony na wszystkie produkty w Zestawie, w ten sposób, że cena każdego produktu w Zestawie zostanie pomniejszona o wartość ceny najtańszego produktu, proporcjonalnie do cen poszczególnych produktów wchodzących w skład Zestawu.


Regulamin promocji „DZIEŃ OJCA 1+1 na cały asortyment ” 20-23.06.2022r 

w sklepie internetowym www.weargepetto.pl
§ 1. Postanowienia ogólne
Organizatorem promocji pod nazwą „1+1” jest Gepetto sp.z.o.o. ul. Leszczyńskiego nr 4/25, 50- 078 Wrocław NIP 8982251882 KRS 0000796649 REGON 38396519500000 (dalej jako: Organizator).

Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego oraz www.weargepetto.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

 

Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora..

§ 2. Zasady promocji
Czas trwania Promocji: od 20.06.2022 od godz. 23:00, do 23.06.2022 r. do godz 23:59 lub do wyczerpania produktów objętych Promocją, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Skorzystać z promocji można na stronie internetowej: www.weargepetto.pl

 1. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 Regulaminu, dokona zakupu dowolnych dwóch produktów („Zestaw”) na jednym paragonie lub na jednej fakturze VAT, otrzyma rabat w wysokości ceny brutto tańszego produktu w zestawie minus 1 grosz.

 

 1. Promocją objęte są wszystkie produkty dostępne na stronie internetowej
 2.  Promocja ta nie łączy się z innymi przecenami, zniżkami, rabatami ani promocjami. Nie można wykorzystać kodów rabatowych dla tej promocji.
 3.  W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do rabatu przy zamówieniu min. 2 produktów, za pośrednictwem sklepu internetowego www.weargepetto.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka dwóch wybranych produktów Organizatora dostępnych w sklepie internetowym www.weargepetto.pl Ważne – aby Klient mógł skorzystać z Promocji, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.weargepetto.pl. Rabat zostanie naliczony automatycznie.
 4. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden Klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 Regulaminu.
  5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.weargepetto.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizator. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu Promocji. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.weargepetto.pl W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.weargepetto.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Do postanowień o reklamacji:

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, wadliwy produkt z Zestawu zostanie wedle wyboru klienta niezwłocznie wymieniony na pozbawiony wad lub naprawiony. Jeśli nie będzie to możliwe, klient ma prawo złożyć oświadczenie woli o obniżeniu ceny albo odstąpić od umowy.

W przypadku częściowego odstąpienia od umowy (dotyczącego jednej pary okularów z Zestawu) na skutek uznanej reklamacji, klientowi przysługuje zwrot ceny produktu w wysokości ceny produktu po uwzględnieniu rabatu obliczonego zgodnie z następującą zasadą:

Rabat zostanie rozłożony na wszystkie produkty w Zestawie, w ten sposób, że cena każdego produktu w Zestawie zostanie pomniejszona o wartość ceny najtańszego produktu, proporcjonalnie do cen poszczególnych produktów wchodzących w skład Zestawu.

Przykład: w skład zestawu wchodzą okulary I za 410 zł i okulary II 252 zł. Wysokość rabatu: 251,99 zł. Cena produktów po uwzględnieniu rabatu wynosi 284 zł za okulary I oraz 126 zł za okulary II.


Regulamin promocji „2 ZA 1” 17-20.06.2022r 

w sklepie internetowym www.weargepetto.pl
§ 1. Postanowienia ogólne
Organizatorem promocji pod nazwą „2 ZA 1” jest Gepetto sp.z.o.o. ul. Leszczyńskiego nr 4/25, 50- 078 Wrocław NIP 8982251882 KRS 0000796649 REGON 38396519500000 (dalej jako: Organizator).

Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego oraz www.weargepetto.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

 

Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora..

§ 2. Zasady promocji
Czas trwania Promocji: od 17.06.2022 od godz. 18:00, do 20.06.2022 r. lub do wyczerpania produktów objętych Promocją, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Skorzystać z promocji można na stronie internetowej: www.weargepetto.pl

 1. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 Regulaminu, dokona zakupu dowolnych dwóch produktów („Zestaw”) na jednym paragonie lub na jednej fakturze VAT, otrzyma rabat w wysokości ceny brutto tańszego produktu w zestawie minus 1 grosz.

 

 1. Promocją objęte są produkty dostępne na stronie internetowej w menu na górze strony w kategoriach: „przeciwłoneczne” oraz „do komputera”
 2.  Promocja ta nie łączy się z innymi przecenami, zniżkami, rabatami ani promocjami. Nie można wykorzystać kodów rabatowych dla tej promocji.
 3.  W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do rabatu przy zamówieniu min. 2 produktów, za pośrednictwem sklepu internetowego www.weargepetto.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka dwóch wybranych produktów Organizatora dostępnych w sklepie internetowym www.weargepetto.pl Ważne – aby Klient mógł skorzystać z Promocji, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.weargepetto.pl. Rabat zostanie naliczony automatycznie.
 4. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden Klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 Regulaminu.
  5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.weargepetto.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizator. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu Promocji. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.weargepetto.pl W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.weargepetto.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Do postanowień o reklamacji:

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, wadliwy produkt z Zestawu zostanie wedle wyboru klienta niezwłocznie wymieniony na pozbawiony wad lub naprawiony. Jeśli nie będzie to możliwe, klient ma prawo złożyć oświadczenie woli o obniżeniu ceny albo odstąpić od umowy.

W przypadku częściowego odstąpienia od umowy (dotyczącego jednej pary okularów z Zestawu) na skutek uznanej reklamacji, klientowi przysługuje zwrot ceny produktu w wysokości ceny produktu po uwzględnieniu rabatu obliczonego zgodnie z następującą zasadą:

Rabat zostanie rozłożony na wszystkie produkty w Zestawie, w ten sposób, że cena każdego produktu w Zestawie zostanie pomniejszona o wartość ceny najtańszego produktu, proporcjonalnie do cen poszczególnych produktów wchodzących w skład Zestawu.

Przykład: w skład zestawu wchodzą okulary I za 410 zł i okulary II 252 zł. Wysokość rabatu: 251,99 zł. Cena produktów po uwzględnieniu rabatu wynosi 284 zł za okulary I oraz 126 zł za okulary II.


Regulamin promocji „2 ZA 1”26.05.2022r. 

w sklepie internetowym www.weargepetto.pl
§ 1. Postanowienia ogólne
Organizatorem promocji pod nazwą „2 ZA 1” jest Gepetto sp.z.o.o. ul. Leszczyńskiego nr 4/25, 50- 078 Wrocław NIP 8982251882 KRS 0000796649 REGON 38396519500000 (dalej jako: Organizator).

Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego oraz www.weargepetto.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

 

Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora..

§ 2. Zasady promocji
Czas trwania Promocji: od 26.05.2022 od godz. 09:00, do 29.05.2022 r. lub do wyczerpania produktów objętych Promocją, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Skorzystać z promocji można na stronie internetowej: www.weargepetto.pl

 1. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 Regulaminu, dokona zakupu dowolnych dwóch produktów („Zestaw”) na jednym paragonie lub na jednej fakturze VAT, otrzyma rabat w wysokości ceny brutto tańszego produktu w zestawie minus 1 grosz.

 

 1. Promocją objęte są wybrane produkty dostępne na stronie internetowej w zakładce „2 ZA 1 NA WSZYSTKO”
  3. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do rabatu przy zamówieniu min. 2 produktów, za pośrednictwem sklepu internetowego www.weargepetto.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka dwóch wybranych produktów Organizatora dostępnych w sklepie internetowym www.weargepetto.pl Ważne – aby Klient mógł skorzystać z Promocji, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.weargepetto.pl. Rabat zostanie naliczony automatycznie.
 2. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden Klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 Regulaminu.
  5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.weargepetto.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizator. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu Promocji. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.weargepetto.pl W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.weargepetto.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Do postanowień o reklamacji:

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, wadliwy produkt z Zestawu zostanie wedle wyboru klienta niezwłocznie wymieniony na pozbawiony wad lub naprawiony. Jeśli nie będzie to możliwe, klient ma prawo złożyć oświadczenie woli o obniżeniu ceny albo odstąpić od umowy.

W przypadku częściowego odstąpienia od umowy (dotyczącego jednej pary okularów z Zestawu) na skutek uznanej reklamacji, klientowi przysługuje zwrot ceny produktu w wysokości ceny produktu po uwzględnieniu rabatu obliczonego zgodnie z następującą zasadą:

Rabat zostanie rozłożony na wszystkie produkty w Zestawie, w ten sposób, że cena każdego produktu w Zestawie zostanie pomniejszona o wartość ceny najtańszego produktu, proporcjonalnie do cen poszczególnych produktów wchodzących w skład Zestawu.

Przykład: w skład zestawu wchodzą okulary I za 410 zł i okulary II 252 zł. Wysokość rabatu: 251,99 zł. Cena produktów po uwzględnieniu rabatu wynosi 284 zł za okulary I oraz 126 zł za okulary II.


Regulamin promocji „FLASH SALE -26%”

w sklepie internetowym www.weargepetto.pl
§ 1. Postanowienia ogólne
Organizatorem promocji pod nazwą „FLASH SALE -26%”jest Gepetto sp.z.o.o. ul. Leszczyńskiego nr 4/25, 50- 078 Wrocław NIP 8982251882 KRS 0000796649 REGON 38396519500000 (dalej jako: Organizator).

Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego oraz www.weargepetto.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

 

Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora..

§ 2. Zasady promocji
Czas trwania Promocji: od 26.04.2022 od godz. 21:00, do  29.04.2022 do godz 23:59 lub do wyczerpania produktów objętych Promocją, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Skorzystać z promocji można na stronie internetowej: www.weargepetto.pl

 1. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 Regulaminu, dokona zakupu dowolnego produktu z kategorii „FLASH SALE” https://weargepetto.pl/kategoria/flash-sale/ z rabatem 26%. Rabat jest naliczony automatycznie, przez co jest widoczny na stronie obok ceny każdego produktu. Cena po rabacie podana jest na czerwono, zaraz obok skreślonej, pierwotnej ceny produktu bez rabatu.
 2. Promocją objęte są wyłącznie produkty dostępne na stronie internetowej w zakładce „FLASH SALE” https://weargepetto.pl/kategoria/flash-sale/
 3. W celu skorzystania z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.weargepetto.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka okularów przeciwsłonecznych dostępnych w sklepie internetowym www.weargepetto.pl w kategorii „FLASH SALE” https://weargepetto.pl/kategoria/flash-sale/ Ważne – aby Klient mógł skorzystać z Promocji, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.weargepetto.pl. Rabat zostanie naliczony automatycznie.
 4. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden Klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 Regulaminu.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani kodami rabatowymi.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.weargepetto.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizator. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu Promocji. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.weargepetto.pl W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.weargepetto.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Do postanowień o reklamacji:

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, wadliwy produkt będzie niezwłocznie wymieniony na pozbawiony wad lub naprawiony. Jeśli nie będzie to możliwe, klient ma prawo złożyć oświadczenie woli o obniżeniu ceny albo odstąpić od umowy.


Regulamin promocji „Świętuj Wielkanoc z Gepetto, -33% na wszystkie okulary przeciwsłoneczne”

w sklepie internetowym www.weargepetto.pl
§ 1. Postanowienia ogólne
Organizatorem promocji pod nazwą „Świętuj Wielkanoc z Gepetto, -33% na wszystkie okulary przeciwsłoneczne” jest Gepetto sp.z.o.o. ul. Leszczyńskiego nr 4/25, 50- 078 Wrocław NIP 8982251882 KRS 0000796649 REGON 38396519500000 (dalej jako: Organizator).

Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego oraz www.weargepetto.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

 

Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora..

§ 2. Zasady promocji
Czas trwania Promocji: od 15.04.2022 od godz. 21:00, do 18.04.2022 do godz 23:59 lub do wyczerpania produktów objętych Promocją, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Skorzystać z promocji można na stronie internetowej: www.weargepetto.pl

 1. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 Regulaminu, dokona zakupu dowolnego produktu z kategorii „przeciwsłoneczne” (https://weargepetto.pl/kategoria/okulary-przeciwsloneczne/) z rabatem 33%. Rabat jest naliczony automatycznie, przez co jest widoczny na stronie obok ceny każdego produktu. Cena po rabacie podana jest na czerwono, zaraz obok skreślonej, pierwotnej ceny produktu bez rabatu.
 2. Promocją objęte są wyłącznie produkty dostępne na stronie internetowej w zakładce „przeciwsłoneczne” https://weargepetto.pl/kategoria/okulary-przeciwsloneczne/
 3. W celu skorzystania z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.weargepetto.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka okularów przeciwsłonecznych dostępnych w sklepie internetowym www.weargepetto.pl w kategorii przeciwsłoneczne: https://weargepetto.pl/kategoria/okulary-przeciwsloneczne/ Ważne – aby Klient mógł skorzystać z Promocji, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.weargepetto.pl. Rabat zostanie naliczony automatycznie.
 4. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden Klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 Regulaminu.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani kodami rabatowymi.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.weargepetto.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizator. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu Promocji. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.weargepetto.pl W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.weargepetto.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Do postanowień o reklamacji:

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, wadliwy produkt będzie niezwłocznie wymieniony na pozbawiony wad lub naprawiony. Jeśli nie będzie to możliwe, klient ma prawo złożyć oświadczenie woli o obniżeniu ceny albo odstąpić od umowy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl